1. Instalacja sprężarki Agregatu wody lodowej, usuwanie nieszczelnosści
 2. Wymiana osprzętu elektrycznego
 3. Sterownik Zaworu TXV ...
 4. Serwis central UW Ekonomiczny bilioteka Bud.U ...
 5. Obsługa nawilżaczy parowych w centralach ...
 6. Hale strzegomskie MacQay,Acson ...
 7. UW Politologia nieszczelnosci ...
 8. Aqarius wymiana skraplaczy ...
 9. Serwis Dry-Coolera ...
 10. Pęknięcie skraplaczy układ A/B Aermec ...
 11. Demontaż uszkodzonych silników kurtyny ...
 12. Serwis agregatu wymiana uszczelniaczy pomp ...
 13. Naprawa klimatyzatorów ...
 14. Naprawa klimakonwektora ...

    .  Instalacja sprężarki Agregatu wody lodowej, usuwanie nieszczelnosści ...

    .  Wymiana osprzętu elektrycznego ...

    .  Sterownik Zaworu TXV ...

    .  Serwis central UW Ekonomiczny bilioteka Bud.U ...

    .  Obsługa nawilżaczy parowych w centralach ...

    .  Hale strzegomskie MacQay,Acson ...

    .UW Politologia nieszczelnosci ...

    . Aqarius wymiana skraplaczy - popękane mikrokanały - regulacja TXV ...

>

    .Serwis Dry-Coolera ...

    . Pęknięcie skraplaczy układ A/B Aermec ...

    . Demontaż uszkodzonych silników kurtyny ...

    . Serwis agregatu wymiana uszczelniaczy pomp ...

    . Naprawa klimatyzatorów ...

    . Naprawa klimakonwektora ...

    . xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ...

    . yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ...

    . cccccccccccccccccccccccccccccccccc ...

    . ACSON drgania - przetarta osmiornica ...

    . GEA uszkodzony zawór TXV - wymiana ...

    . ROHS wyciek freonu układ A , naprawa pomp...

    . Brak wody w obiegu, uszkodzony czujnik - zatarta pompa ...